วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

คำอุปสรรค (Prefix)

-- ตารางคำอุปสรรค --
  • หลักการท่องคำอุปสรรคมีดังนี้
  1. ท่องโดยเริ่มท่องตั้งแต่ เทอรา จน ถึงพิกโก ท่องให้จำขึ้นใจ กอ่นเป็นอันดับแรก

  2. ท่องช่องที่ 3 ของตารางคือค่าประจำตัวของคำอุปสรรคแต่ละคำ โดยสังเกตว่า

* +12 จนถึง +3 ลดลงครั้งละ 3

* จากนั้นจะจาก +3 จะลดลงที่ละ +1 โดยลดลงทีละ 1

* จากนั้นเขียนเหมือนกันโดยเริ่มจาก 1 ไปจนถึง 12 แต่มีค่าเป็นลบ

ท่องและจำสัญญลักษณ์ซึ่งสัญญลักษณ์แต่ละตัวน่าจะคุ้นเคยกันบ้างแล้วครับส่วนที่ยังไม่เคยเจอก็ให้จำใหม่นะครับ จำไว้ว่าต้องท่องและเขียนให้ได้โดยไม่ต้องดูนะครับ

  • หมายเหตุ : exp(+/- A) หมายถึง 10 ยกกำลัง (+/-) A นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น